Web dizajn
Poliklinika Senica

Prehľadný dizajn webstránky pre ľahšie používanie na mobilných zariadeniach, jednoduchšie hľadanie ambulancií a lekárov aj pre starších ľudí. Takýto bol cieľ pri tvorbe novej webstránky polikliniky v Senici.

Nasledujúce
Brand I Web dizajn I Marketing I 3D I Print
Segum.sk